K584

Modell

K484

Stensort

Grå bohus

Størrelse

60 x 70 cm

Forside

Polert

Bakside

Sandblåst

Kanter

Rått tilsatt

Ornament

Nedsenket med hvit lakk

Skrift

Nedsenket med hvit lakk

Tilleggsutstyr

.

.

.

.

Pris fra kr

21 300,- (vil avvike fra avbildet monument)

Avbildet dekor er inkludert i monumentprisen, samt første navn nedsenket med lakk. I tillegg får du en veiledene skisse av steinen.

Tilleggsutstyr er ikke inkludert i prisen